Systemické konštelácie

" Systemické konštelácie sú jednou z najúžasnejších príležitostí k osobnému rozvoju, pretože v sebe spájajú rozumové pochopenie súvislostí ako aj emocionálny prežitok. "

                                                                                                                                        Jan Bílý

                                                                                                                                                                                                    

 

Pri stavaní konštelácií ide o vytvorenie priestorového modelu a v rámci neho o simuláciu medziľudských vzťahov. 

Konštelácie pomáhajú pochopiť, nie riadiť chod udalostí. Sú pohľadom na celok. Týkajú sa celého systému - zahŕňajú každého a všetko, čo so systémom súvisí.

Konštelácie pomáhajú lepšie porozumieť situácii - klientovi poskytujú možnosť vidieť rozostavenie systému v priestore a zároveń mu umožňujú precítiť energiu, ktorá systém napĺňa. Vychádza sa z predpokladu, že klient je členom daného systému.

Sú urýchľovačom zmien.

Sú rýchlou spätnou väzbou.

 

Teória systému hovorí, že pohyb na akejkoľvek úrovni ovplyvňuje všetky ostatné úrovne.

Systemické konštelácie je názov pre všetky druhy konštelácií -  rodinné, organizačné ( podnikové), experimentálne.
 
 
Život ti častokrát nedá to, čo si povieš, ale vždy dostaneš to, čo potrebuješ.