Kouč pracuje s klientom pomocou rozhovoru zameraného na cieľ. Okrem otvorených otázok v ňom využíva koučovacie metódy a techniky, aby klient sám našiel vlastné riešenia a robil vlastné rozhodnutia či už v rámci profesného alebo súkromného života.

Vedie klienta k uvedomeniu si svojej jedinečnosti. Sprevádza ho v známych vodách jeho vlastného sveta.

 

Koučing je pružný a dynamický. Vťahuje do seba všetko, čo funguje ...

 

  

 

 

V mojej práci využívam tieto doplnkové techniky :

grafológia

systemické konštelácie

EFT ( techniky emocionálnej slobody )