EFT - techniky emocionálnej slobody

....  alebo akupunktúra bez ihiel.

 

Slúži na odblokovanie podvedomých negatívnych programov - pocitov, návykov a presvedčení, ktoré nás brzdia a obmedzujú v správaní a rozhodovaní.

Návyky a presvedčenia majú na nás oveľa väčší vplyv ako logika a sila vôle. Sú zodpovedné za to, ako vnímame realitu okolo nás.

Zmena nesprávnych presvedčení je novým začiatkom.

Príčinou všetkých negatívnych emócií je trhlina - prerušenie toku v energetickom systéme ľudského tela. EFT tieto prerušené miesta sceľuje. Ide o cielené zameranie na konkrétny problém, ktorý chceme odstrániť za použitia série dotykov - poklopaní na body na meridiánových dráhach. 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                  

 

 Najdôležitejšou súčasťou každodenného života sú medziľudské vzťahy, pretože vyvolávajú emócie a tie vedú k rozhodnutiam, ktoré robíme. Nahromadené emócie často bránia vnímať naše vnútorné odpovede.

EFT ( techniky emocionálnej slobody ) pomáhajú uvoľniť emocionálne bloky, ktoré nám nedovoľujú cítiť sa v harmónii a v rovnováhe, ktoré nám stoja v ceste k spokojnosti a k úspechu.