" Je treba životu dávať viac, ako ho urýchľovať."

                                                                                                                           Mahátma Gándhí

 

     Stará eskymácka múdrosť hovorí - nikdy nikoho nenasleduj, lebo vždy uvidíš iba jeho chrbát a stratíš výhľad dopredu.

Preto kouč stojí po boku klienta a sprevádza ho pri odhaľovaní prekážok, ktoré mu bránia v rozvoji. Pomáha klientovi prevziať zodpovednosť za svoj život.

 
 

Kouč ponúka

 

podporu   -   pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať

pohyb        -   a z neho plynúce zmeny

progres     -   posun v živote

 

 

 

 

 

Kouč podporuje klientov, ktorí majú vážny záujem o zmenu a chcú sa posunúť ďalej. Pomáha ľuďom zlepšovať ich život a nájsť v ňom rovnováhu.

Úspech nie je úspechom, pokiaľ nie je vyvážený vo všetkých oblastiach - medzi kariérou a súkromím, rodinou, zdravím, peniazmi, relaxom ...

Úspech nie je úspechom, pokiaľ nie ste spokojní vo svojom vnútri.