Grafológia - jedna z ciest sebapoznania

 

Písmo nám dáva cenné informácie o osobnosti a povahe pisateľa.

Jeho hlavným znakom je individualita. Na svete neexistujú dva úplne rovnaké rukopisy.

Písmo sa mení spolu s povahou človeka. Tak, ako sa vyvíjame my, vyvíja sa aj naše písmo a odrážajú sa v ňom všetky naše životné skúsenosti a zmeny.

 

Grafológia slúži na vypracovanie komplexnej charakteristiky osobnosti.

Pomáha objaviť potenciál človeka ale aj vnútorné prekážky, ktoré ho brzdia v rozvoji.

Výsledkom grafologického rozboru je plastický popis osobnosti.

 

                                                                                           

Rozbor rukopisu pomáha rozpoznať

- vaše silné a slabé stránky

- dispozície k profesnému uplatneniu

- mieru zvládnutia stresu

- komunikačné schopnosti

- prečo nefungujú vzťahy s partnerom, deťmi alebo zamestnancami

 

 

Grafológia sa využíva v personálnej práci vo firmách pri výbere uchádzačov na jednotlivé pracovné pozície. Zároveń slúži pre individuálnu potrebu, ako sa orientovať v sebe samom.